رسالت

   و رسالت من این خواهد بود که دو استکان چای داغ را،

   از میان دویست جنگ خونین،به سلامت بگذرانم،

   تا در شبی بارانی آنها را با خدای خویش،چشم در چشم هم،

   نوش کنیم...

حسین پناهی

 

 

   پی نوشت:"استکان چای داغ دستانم را سوزاند."

/ 4 نظر / 18 بازدید
سهند

like

پارازیت های یک دیوانه

زیبا بود

علی ش

تصور کن! خیلی حال میده اگه بتونیم...

درویشعلی

[شرمنده]